BULLETIN BOARD

เปิดรับสมัครเลขาธิการ คปภ.


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) อยู่ระหว่างการเผยแพร่การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสอนชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2566 หากท่านต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างนี้

เปิดรับสมัครเลขาธิการ คปภ.