สมาชิกประเภทบุคคล

คำนำหน้า

ชื่อ

บริษัท

ประเภทสมาชิก

อื่นๆ

Certificate

Ms.

Ms.

Aiza Yasmin Benyamin

Aiza Yasmin Benyamin

Actuarial Partners Consulting Sdn. Bhd.

Actuarial Partners Consulting Sdn. Bhd.

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Andrew Chun-Wai Leung

Andrew Chun-Wai Leung

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Andrew Martin Shaw

Andrew Martin Shaw

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Antony Philip Newman

Antony Philip Newman

LMG Insurance Public Company Limited

LMG Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chao Gan

Chao Gan

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Charles Edyvean Garnsworthy

Charles Edyvean Garnsworthy

PricewaterhouseCoopers, Hong Kong Branch

PricewaterhouseCoopers, Hong Kong Branch

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Cheah Chee Meng

Cheah Chee Meng

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chye Choon Wei

Chye Choon Wei

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Eric Han Soo Lew

Eric Han Soo Lew

New Hampshire Insurance Company

New Hampshire Insurance Company

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Esther Huang Chuxin

Esther Huang Chuxin

Willis Towers Watson Consulting (Singapore) Pte Ltd

Willis Towers Watson Consulting (Singapore) Pte Ltd

เฟลโล

FIA,FSAS,CFA,FSAT

แสดง

นาย

Mr.

Eugene Sheu

Eugene Sheu

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

Ms.

Ms.

Felicia Er Mei Shern

Felicia Er Mei Shern

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Franz Pierre Lathuillerie

Franz Pierre Lathuillerie

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Harry Gregory Johnston

Harry Gregory Johnston

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Ho Bing Kun

Ho Bing Kun

Willis Towers Watson Consulting (Singapore) Pte Ltd

Willis Towers Watson Consulting (Singapore) Pte Ltd

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Ian William Stuart

Ian William Stuart

Ian William Stuart

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jan Hou Chong

Jan Hou Chong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jean Cloutier

Jean Cloutier

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Falcon Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FCIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jeremy Wall

Jeremy Wall

JPWALL Consulting Partners (Thailand) Limited

JPWALL Consulting Partners (Thailand) Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Jiyeon Park

Jiyeon Park

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

Mr.

Mr.

Johann Dutoit

Johann Dutoit

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

John Tan

John Tan

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

เฟลโล

FSA, FCIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Joseph King-Yiu Cheung

Joseph King-Yiu Cheung

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Ka Shing To

Ka Shing To

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Kean Hin Lim

Kean Hin Lim

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Keilic Wong

Keilic Wong

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Khai Shin Wong

Khai Shin Wong

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

Mr.

Mr.

Kim Chee Yip

Kim Chee Yip

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAS, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Lu Chin-Yi

Lu Chin-Yi (Eric Lu)

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Mark Saunders

Mark Saunders

AIA Company Limited, Hong Kong

AIA Company Limited, Hong Kong

เฟลโล

FIA, FIAI, FSA, FSAS, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Matthew John Maguire

Matthew John Maguire

NMG Financial Services Consulting Pte Ltd.

NMG Financial Services Consulting Pte Ltd.

เฟลโล

FIA, FIA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

May Man Lin

May Man Lin

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Thailand

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Michael John Daly

Michael John Daly

Milliman Limited

Milliman Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Dr.

Dr.

Michael John Goodwin

Michael John Goodwin

Enya Lea Pte. Ltd.

Enya Lea Pte. Ltd.

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Neal Joseph Crossan

Neal Joseph Crossan

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Nicholas YEO Chee Lek

Nicholas YEO Chee Lek

Nicholas Actuarial Solutions Sdn Bhd.

Nicholas Actuarial Solutions Sdn Bhd.

เฟลโล

FIA, FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Nisala Andrew Samaratunge

Nisala Andrew Samaratunge

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Ooi Choong Hern

Ooi Choong Hern

NMG Consulting

NMG Consulting

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Pang Chye

Pang Chye

Milliman Limited

Milliman Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Peng Jin

Peng Jin

PricewaterhouseCoopers Consultants (Shenzhen) Limited, Beijing Branch

PricewaterhouseCoopers Consultants (Shenzhen) Limited, Beijing Branch

เฟลโล

FFA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Phoon Chau Wei

Phoon Chau Wei

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mrs.

Mrs.

Phung Thi Hong Hanh

Phung Thi Hong Hanh

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

Ms.

Ms.

Rachel Lee Bee Kim

Rachel Lee Bee Kim

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

Dr.

Dr.

See Ju Chua

See Ju Chua

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Seung Hwan Chang

Seung Hwan Chang

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Sharon Tan

Sharon Tan

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Shu-Ting Kuo

Shu-Ting Kuo

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

Ms.

Ms.

Sing Yee Yeoh

Sing Yee Yeoh

Milliman Limited

Milliman Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Tak Chung Tony Yau

Tak Chung Tony Yau

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Tet Chian Hiew

Tet Chian Hiew

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Wei Hoong Chan

Wei Hoong Chan

บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

AXA Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Wei Hua Su

Wei Hua Su

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Falcon Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FCIA, MAAA

แสดง

Ms.

Ms.

Wei Yin Lim (Elaine)

Wei Yin Lim (Elaine)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Wong Han Sian

Wong Han Sian

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

Mr.

Mr.

Wong Jin Sen

Wong Jin Sen

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Yahya Adnan Ahmad

Yahya Adnan Ahmad

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

กรกนก อรรถผลการดี

Kornkanok Uttaponkarndee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

กฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ

Kritrawee Eiamcharoon

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

กสิน สุตันติวรคุณ

Kasin Sutuntivorakoon

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Mercer (Thailand) Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

กันตภณ จันทร์อ่ำ

Kantaphon Chan-um

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

กันยารัตน์ รอดประเสริฐ

Kanyarat Rodpeaserd

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

กัลยณัฎฐ์ เขตบุญไสย

Kunyanat Khetboonsai

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

กานต์ เอื้อมบุญสุข

Karn Aumeboonsuke

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

กุลยา เหมวัสดุกิจ

Kulaya Heamwatsadugit

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ขวัญหทัย โพธิพันธุ์

Khwanhathai Potipan

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

คณินธร์ ศิริพัฒนนันท์

Kanin Siripattananun

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

ผศ.

Asst Prof.

คนึงนิจ เสรีวงษ์

Kanungnit Sereewong

กิตติมศักดิ์

แสดง

นางสาว

Ms.

จรรยา หลุมทอง

Chanya Lumthong

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

รศ.

Asso Prof.

จลีพร โกลากุล

Chaleeporn Kolakul

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นาย

Mr.

จักรพงศ์ แสงแก้ว

Jakkrapong Sangkeaw

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

จักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย

Jakkapan Luangnarumitchai

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

จันทิมา ปัญญาธรากร

Chantima Panyatharakorn

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

จารุเชฎฐ โขมพัตร

Charuchet Khomepatr

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จำเนียน จำนงค์รักษ์

Chamnien Chamnongruck

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Southeast Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จิตต์เกษม สุรธรรมานันท์

Jitkasame Surathammanun

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จิตราภา หิมะทองคำ

Jitrapa Himathongkam

กิตติมศักดิ์

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

จิตโสภิณ พัฒละ

Jitsopin Pattala

บริษัทประกันคุ้มภัย

Safety Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จินตนา อมรวิทยกิจเวชา

Jintana Amornvitikivacha

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จิราพร กิตติสถาวร

Jiraporn Kittisatavorn

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จิราพร งามยิ่งยศ

Jiraporn Ngamyingyod

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

ผศ.

Asst. Professor

ชญณา ศิริภิรมย์

Chayanna Siripirom

บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

AXA Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ชณัตถ์ เพชรแสงงาม

Chanat Petchsangngam

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนนาถ ปัญญางาม

Chonnart Panyangam

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนม์นิภา แซ่โง้ว

Chonnipa Saengow

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนิกานต์ ตั้งวัฒนะกิตติ

Chanikarn Tungwattanakitti

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนิกานต์ อุ่นทอง

Chanikan Ounkong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ชลธิชา ทองยอดเกรื่อง

Chonticha Tongyodkrueang

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ชวิณ จงนรังสิน

Chawin Chongnarangsin

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ชัยวัฒน์ กุศเลิศจริยา

Chaiwat Kusalerdjariya

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล

Chansak Pitisirikul

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชาฐิสา วิกาหะ

Chatisa Vigaha

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชำเลือง ชาติสุวรรณ

Chumluang Chatsuwan

กิตติมศักดิ์

แสดง

นาย

Mr.

ชิตพล มาตยกิจ

Chittapon Mattayakit

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ชูเกียรติ อำนวยศิลป์

Chookiat Amnuaysin

บริษัทประกันคุ้มภัย

Safety Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ช่อกาญจน์ มากโฉม

Chorkarn Markchom

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ฐิติพร ขจรกลิ่นมาลา

Titiporn Karchornklinmala

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัชกานต์ วันดี

Natchakarn Wandee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฏฐ์ชญา ผดุงผล

Natchaya Phadungpol

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ณัฐกร สุรเมธากุล

Nuttakorn Suramethakul

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐณิชา ธนาไพศาล

Nutnicha Thanapaisal

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐธิดา รัชตะสมบูรณ์

Natthida Rushtasomboon

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ณัฐพล ไตรหัตถการ

Nuttapon Trihattakarn

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ณัฐวุฒิ เยาวฤทธา

Nattawud Yaowarittha

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐเนตร พงศ์พิพัฒไพบูลย์

Nuttanate Pongpipatpaiboon

Pacific Life Re Limited Singapore Branch

Pacific Life Re Limited Singapore Branch

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ดนัย รุ้งทาบนภา

Danai Rungtabnapa

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ทรงพล ปรีดาวุฒิ

Songpon Predawut

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

แสดง

นาย

Mr.

ทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์

Thaveewong Chotemaneenophan

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

Tommy Pichet Jiaramaneetaweesin

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด

Actuarial Business Solution Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Dist), B.Eng (Hons)

แสดง

นางสาว

Ms.

ทัศนีย์ ธรรมพิพิธ

Thatsanee Dharmpipit

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ทัศพร เลิศรัตนานนท์

Tassaporn Lertratananont

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ทีฆรัตน์ ชวาลวิวัฒน์

Teekarat Chavalviwat

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนชัย รินทะวงศ์

Thanachai Rintawong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนธร แก้วกิติพนธ์

Tanatorn Kaewkitipong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนพร ตัณรัตนมณฑล

Thanaporn Tanrattanamonthon

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ธนพร ไขรัศมี

Thanaporn Khairusamee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนวงศ์ บุญยศิริวงศ์

Tanawong Boonyasiriwong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ธนาภรณ์ ปัญญาธนวัฒน์

Tanaphorn Panyatanawat

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนาวุธ ชูจันทร์

Thanawut Choojan

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ธัญญาภร นิจวัฒน์

Thanyaporn Nitjawat

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม

Thanyanop Lausuksringam

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด

Thaire Actuarial Consulting Co., Ltd.

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ธัญนุช วรพันธุ์

Thanyanuch Vorapan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ธัญลักษณ์ ศรีงาม

Thunyaluk Sringam

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ธันวดี ศรีวิไลฤทธิ์

Thanwadee Srivilairit

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

รศ.

Asso Prof

ธีระพล เมฆอธิคม

Theeraphol Mekathikom

ธีระพล เมฆอธิคม

Theeraphol Mekathikom

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ธีร์ ยงวณิชย์

Thee Yongvanich

ธีร์ ยงวณิชย์

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นงลักษณ์ สวัสดิรักษา

Nonglak Sawatdiruksa

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

นติกร ชุตินธรารักษ์

Natigorn Chutintararuk

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

Thai Reinsurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นพรัตน์ วงศ์ชูลิขิต

Nopparuth Wongchulikit

บริษัทประกันคุ้มภัย

Safety Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นภนต์ คุ้มวงศ์ดี

Naphon Khumwongdi

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

แสดง

นางสาว

Ms.

นภริน ตรงภัทรวิชญ

Naparin Thongpattarawitya

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นวรัตน์ ธนโชคสว่าง

Nawarat Thanachoksawang

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

นวเดช ยกฮิ่น

Navadet Yokhin

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นอร วีระแกล้ว

Na-on Weeraklaew

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นันทพร อารยะสกุลวงศ์

Nuntaporn Arayasakulwong

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นันทวัน ตั้งสมบูรณ์ผล

Nuntawan Tangsomboonphol

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นันทิยา เต็งพานิชกุล

Nuntiya Thengpanitchkul

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นิตยา พิริยะธรรมวงศ์

Nittaya Piriyathamwong

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

นิติพงษ์ ปรัชญานิมิต

Nitipong Pruchyanimit

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นิติมา เพชรชนะ

Nitima Petchana

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นิภาวรรณ เหลืองวิภาต

Niphawan Luangvipat

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นีรนุช มิ่งขวัญ

Neeranoot Mingkhwan

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

น้ำทิพย์ เหล่าเหมวงศ์

Namthip Laohemwong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

บุณยวัฒน์ โภคาพันธ์

Boonyawat Phokaphan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ปกิตตา ลิขสิทธิ์

Pakitta Likasith

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปฐวี เพิ่มทรัพย์

Pathavi Permzup

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปรพล ลิขิตพรสวรรค์

Porapol Likitpronswan

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ประชา บุญยั่งยืน

Pracha Bunyangyuen

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ประภาส สิทธิกุล

Prapas Sittikul

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร

Pramote Sakkumjorn

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปราโมทย์ เหวียดแป้น

Pramote Wiadpan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปราโมทย์ พรมวิเศษ

Pramote Promviset

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปรเมศร์ ยศอมรสุนทร

Poramet Yosamornsuntorn

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปวิชชัช ปิติภาพงศ์

Pawitchat Pitibhabhong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ปาณัท สุทธินนท์

Panut Suttinont

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ปาริฉัตต์ โชติอุดมพันธ์

Parichart Choteudomphan

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ปาริฉัตร สุภรณ์ไพบูลย์

Parichat Supornpaiboon

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

ดร.

Dr.

ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

Piyawadee Khovidhunkit

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

Thai Reinsurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปิยะ แสงทับทิม

Piya Sangtubtim

บริษัท ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Team Excellence Consulting Co., Ltd.

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปุณยวีร์ นภาลัย

Punyavee Napalai

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ปุณย์รวี กิมปี

Punrawee Kimpee,

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ผุสดิพร ตั้งตรงจิตร

Phusadiporn Tangtrongchitr

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พนิตนันท์ ชีวาสัจจากุล

Panitnun Cheewasatjasakul

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พรธิรักษ์ เก่งปัญญาดี

Porntirak Kengpanyadee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พรรณนิภา เจริญศรีวัฒนกุล

Punnipa Charoensriwattanakul

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พรรณี บุณยเกียรติ

Pannee Boonyakiate

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พริมา สุจริตกุล

Parima Sucharitakul

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Ms.

พรเพ็ญ ครามทรรศนีย์

Pornpen Kramtasanee

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย

Pornphen Sribuntichai

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

พสิทธิ์ วิจักขณา

Phasit Vijakkhana

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

พัฒนะ ลิขิตสัจจากุล

Pattana Likitsajjakun

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พัสวี ษุษบา

Passawee Bussaba

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

พิมพ์จันทร์ ทาเอี้ยะ

Pimjan Ta-ia

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พิมพ์ลักษม์ ซื่อสัตย์สกุล

Pimlak Suesatsakul

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พิมพ์วรีย์ ศรีโชคสิทธิกุล

Pimwaree Srichocksittikul

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พิมสิริยา ธานินพงศ์

Pimsiriya Taninpong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

ดร.

Dr.

พีรภัทร ฝอยทอง

Peerapat Foithong

บริษัท แมนูไลฟ์ ประเทศไทย

Manulife Asset Management (Thailand)

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

พุฒิพัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Puttipat Supornpaibul

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ภควัต คชาวงษ์

Bhakawat Kachawong

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ภคิน วิวัฒนะประเสริฐ

Pakin Vivatanaprasert

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภดาภา สินธรเกษม

Padapa Sinthornkasem

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภัททิมา ผลมะตูม

Pattima Ponmatoom

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ภัทรธร บุญชนะวิวัฒน์

Patharatorn Boonchanawiwat

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภัทรี ก้อนทอง

Pataree Gontong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภานุพรรณ ปลื้มโชค

Panupun Pluemchok

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ภาสวร วัฒนะรัตน์

Pasawon Wattanarat

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ภิยโย โทนุสิทธิ์

Phiyayo Thonusit

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

Ms.

ภุมรินทร์ ธนสินรุ่งเรือง

Pummarin Thanasinrungruang

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

มนทิรา เดชะคำภู

Monthira Dechacompu

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

มัณฑณา ฉิมม่วง

Muntana Chimmoung

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

มาริสรา ชัยเดช

Marisra Chaidej

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

มาลินี เลี่ยวไพรัตน์

Malinee Leopairat

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด

Bangkok Union Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช

Yuwadee Chalermsripinyorach

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

รชาดา อนิวรรตน์

Rhachadar Aniwat

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Syn Mun Kong Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

รบ จงวรนนท์

Rob Jongvoranond

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

รสพร อัตตวิริยะนุภาพ

Rosaporn Attawiriyanupap

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

รักษา วิมลสุทธิกุล

Raksa Wimonsutthikul

บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จำกัด

Thaire Actuarial Consulting Co., Ltd.

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

รังสรรค์ จูงวัฒนา

Rungsun Choongwattana

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Mittare Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

รัชนพร เขาเรือง

Ratchanaporn Khaoriang

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

วรนาถ ดวงจำปา

Woranat Duangjumpar

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วรรณพร ปิ่นสำอางค์

Wannaporn Pinsumang

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

วรสิทธิ์ ฐิติธนการ

Worasit Thititanakarn

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

Insurance Premium Rating Bureau

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

วรัญญา ทหารแกล้ว

Waranya Taharnklaew

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วรัญญา เกียรติวิทู

Waranya Kiatwitoo

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

วราภรณ์ ปราชญ์สุชนัย

Waraporn Prajsuchanai

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Southeast Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วันวิสา มีทองมูล

Wanwisa Meethongmool

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

วัสสพร โคกทับทิม

Watsaporn Koktabtim

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

วิชญ บุรินทราธิกุล

Vidya Burintrathikul

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

วิทยา ปิยอารยะนันท์

Wittaya Piyaarayanan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

วิบูลย์ ไกรคงจิตต์

Wiboon Krikongjit

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วิมล สุภากร

Wimol Supargon

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วิมลวรรณ คงทรัพย์

Vimonvan Kongsap

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วิริยา นิ่มนวล

Wiriya Nimnuan

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วิไลพร สุวรรณมาลัย

Wilaiporn Suwanmalai

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

วิไลรัตน์ ประยูรเธียร

Wilairat Prayultean

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

ผศ.

Asst. Professor

วีณา ฉายศิลปรุ่งเรือง

Weena Chaisilaparungruang

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

National Institute of Development Administration

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

วีระยุทธ วระคันทักษ์

Weerayuth Worracuntak

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

วุฒิวัฒน์ ลีลารุ่งโรจน์

Wutthiwat Leelarungroj

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ศรันย์ เดียววัฒนวิวัฒน์

Saran Diawwattanawiwat

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ศราทิตย์ เศวตสุทธิสิริกุล

Saratit Savetsuttisirikul

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศรีสกุล ใจโกศลกิจปกรณ์

Srisakul Jaikosolkijpakorn

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ศศิธร ฐิติผกายแก้ว

Sasitorn Thitipakaikaew

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศิรินันท์ สารกูล

Sirinan Sarakoon

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศิริลักษณ์ ตั้งนันทนาการ

Siriluck Tangnanthanakan

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศิริอำไพ ธรรมวิถี

Siriumpai Thumvitee

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ศึกษา กีรติภารัตน์

Suksa Keeratibharat

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ศุภชัย เคร่งวิทยาธร

Supachai Khengwithayathorn

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศุภานน บันไดเพชร

Suphanon Bandaipetch

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สมพร ลลิตวงศา

Somporn Lalitvongsa

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สมหมาย เลิศสิทธิพันธ์

Sommai Lertsittipan

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สรรค ศรีสลวยกุล

Sann Srisalouykul

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สรวิศ นุชธิสาร

Sorawit Nuchtisarn

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สรีภรณ์ รอดเจริญ

Sareeporn Rodcharoen

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สวรรยา นิลหยก

Sawanya Nilyok

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สวัสดิ์ นฤวรวงศ์

Sawat Naruvorawong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สานุพัฐ มหามิตร

Sanupat Mahamitra

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สุกัญญา เส็จกิจ

Sukanya Setkit

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สุจินต์ พงษ์ศักดิ์

Suchin Phongsak

กิตติมศักดิ์

แสดง

นางสาว

Ms.

สุชาดา สิริโยธิน

Suchada Siriyodhin

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์

Suchin Pongpuengpitack

บริษัท ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Team Excellence Consulting Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

สุทธิ รจิตรังสรรค์

Sutti Rajitrangson

กิตติมศักดิ์

แสดง

นาย

Mr.

สุทธิวัชร์ สินธุประเสริฐ

Suthiwat Sinthuprasert

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

สุทีม ภัทรมาลัย

Suteam Pattaramalai

บริษัท ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Team Excellence Consulting Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สุธิดา สุพันธมาตย์

Suthida Supantamart

Milliman Limited

Milliman Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สุพรรษา เลาหลิดานนท์

Supansa Laohalidanon

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สุภาพร กลกิจเกรียงไกร

Supaporn Kolkijkriengkrai

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สุมิตรา วรกุลเฉลิม

Sumitra Vorakulchalerm

กิตติมศักดิ์

แสดง

นาย

Mr.

สุรวิชญ์ นิรันพรพุทธา

Suravith Nirunpornputtha

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

สุวพันธ์ แสงประกาย

Suwaphand Sangprakai

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

ดร.

Dr.

อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

Apirak Thaipatanagul

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อภิฤดี พัวประเสริฐกุล

Apirudee Phuaprasertsuk

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

Amornthip Chansrichawla

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Mittare Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อมรรัตน์ เลิศอุไรวงศ์

Amornrat Lerturaivong

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อรพิม มกราภิรมย์

Orapim Makarabhiromya

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อรรถภาส เชื้อสังข์พันธุ์

Arthapas Cheuasangpun

บริษัท เจพีวอลล์ คอนซัลติ้ง พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

JPWALL Consulting Partners (Thailand) Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อัจจิมา เจนาคม

Ajjima Jenakom

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

PricewaterhouseCoopers Actuarial Services (Thailand) Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อัญชลิกา กัญจนศุข

Anchalika Kanchanasook

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อัญชลี ดวงสวัสดิ์

Anchalee Duangsawat

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อัศวยุช อายุวัฒนากุล

Aussawayut Ayuwattanakul

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อำพล พลธีระเสถียร

Amphon Phonterasathian

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์

Itt Apiraktivong

บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด

TAS Consulting Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

อิศรา ชูวิศิษฐ์

Issra Choovisit

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Sri Ayudhya General Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อุบลวรรณ จิตร์แก้ว

Aubonwan Jitkaew

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

เขมรินทร์ ยอดหมั่นเพียร

Khemmarin Yodmanpian

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

เฉลิมพร เหลืองทิมากุล

Chalermporn Luangtimakul

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

เฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์

Chalermkiat charamornburapong

บริบัท ซีเอ็มจี คอนซัลติ้ง จำกัด

CNG Consulting Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

เชิงชาย ตั้งปริมณฑล

Cheongchai Tangparimontol

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

เชิดศักดิ์ สุขะจินตนากาญจน์

Chirdsak Sukajintanakarn

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เนตรนภา ธีรกุลกิตติพงศ์

Natenapa Teerakulkittipong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เบญญารัศม์ ศิริภัทร์ธานนท์

Benyarat Siripattanon

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

เปรมวิสาข์ สุรธรรมานันท์

Pramevisa Surathammanun

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เพ็ญจิตต์ ตั้งคีรีพิมาน

Penchit Tangkiripiman

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

เพ็ญศิริ ว่องกุลเกียรติ

Phensiri Wongkulkiat

บริษัทประกันคุ้มภัย

Safety Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เมฑะกา เหล่าขวัญสถิตย์

Maythaca Laokwansatit

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

เมธัส อัครวิเนค

Matas Akarawinake

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

เมธัส แซ่จาน

Metat Sae-Jan

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เมธินี เลาหโกศล

Mathinee Laohakosol

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน

Manulife Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เศรณี สุทธิพงศ์เกียรติ์

Seranee Suttipongkeat

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เสาวรัตน์ หมากสุก

Saowarat Maksuk

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เสาวลักษณ์ คงสุขไทย

Saowaluk Kongsukthai

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

แฟรงค์ จอห์น บัค

Frank John Buck

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

โยคิน โยคี

Yokin Yokee

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

โสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ

Sorat Vonganankit

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ไพศรี ชุติวิริยะการย์

Paisri Chutiviriyakarn

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Southeast Life Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ไพโรจน์ มุกนนท์

Pairote Muknon

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง