สมาชิกประเภทบุคคล

คำนำหน้า

ชื่อ

บริษัท

ประเภทสมาชิก

อื่นๆ

Certificate

นาย

Mr.

0

Sonn Palalikit

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Aiza Yasmin Benyamin

Aiza Yasmin Benyamin

Actuarial Partners Consulting Sdn. Bhd.

Actuarial Partners Consulting Sdn. Bhd.

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Allen Juang

Allen Juang

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIAA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Andi Mulia

Andi Mulia

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Andrew Chun-Wai Leung

Andrew Chun-Wai Leung

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Andrew Martin Shaw

Andrew Martin Shaw

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Chubb Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Antony Philip Newman

Antony Philip Newman

LMG Insurance Public Company Limited

LMG Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Dr.

Dr.

Bui Minh Mai Khanh

Bui Minh Mai Khanh

Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited

Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chao Gan

Chao Gan

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chen Yi Huang

Chen Yi Huang

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chi Wai Cheung

Chi Wai Cheung

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Chiew Jia Yi

Chiew Jia Yi

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chor EE Tan

Chor EE Tan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Chye Choon Wei

Chye Choon Wei

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Duncan Morris

Duncan Morris

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Elaine Tan

Elaine Tan

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Felicia Er Mei Shern

Felicia Er Mei Shern

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Han Mong Siew

Han Mong Siew

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Ho Bing Kun

Ho Bing Kun

Willis Towers Watson Consulting (Singapore) Pte Ltd

Willis Towers Watson Consulting (Singapore) Pte Ltd

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

Hooi Ching Kuah

Hooi Ching Huah

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jan Hou Chong

Jan Hou Chong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jean Cloutier

Jean Cloutier

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Falcon Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FCIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jeremy Wall

Jeremy Wall

บริษัท เจพีวอลล์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

JPWALL Consulting (Thailand) Co., Ltd

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Jia Ann Chew

Jia Ann Chew

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Jiyeon Park

Jiyeon Park

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Johann Dutoit

Johann Dutoit

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Kean Hin Lim

Kean Hin Lim

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mrs.

Mrs.

Lee Yen Mei

Lee Yen Mei

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Lee Yu Lin

Lee Yu Lin

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Lew Han Soo

Lew Han Soo

AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Loo Boon Teik

Loo Boon Teik

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Lu Chin-Yi

Lu Chin-Yi (Eric Lu)

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Singapore

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr

Mr

Man K Leung

Man K Leung

บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

KWI Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Michael John Daly

Michael John Daly

Milliman Limited

Milliman Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Dr.

Dr.

Michael John Goodwin

Michael John Goodwin

Enya Lea Pte. Ltd.

Enya Lea Pte. Ltd.

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Mudit Gupta

Mudit Gupta

Sompo Holdings (Asia) PTE. LTD.

Sompo Holdings (Asia) PTE. LTD.

เฟลโล

FIAA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Nisala Andrew Samaratunge

Nisala Andrew Samaratunge

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Olivier Saindon-Charest

Olivier Saindon-Charest

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Pang Chye

Pang Chye

Milliman Limited

Milliman Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Phoon Chau Wei

Phoon Chau Wei

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

Poon Kai Ming

Poon Kai Ming

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Rahul Khandelwal

Rahul Khandelwal

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Seung Hwan Chang

Seung Hwan Chang

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Sharon Tan

Sharon Tan

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

Ms.

Ms.

Sing Yee Yeoh

Sing Yee Yeoh

Milliman Limited

Milliman Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Tak Chung Tony Yau

Tak Chung Tony Yau

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Tet Chian Hiew

Tet Chian Hiew

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Thomas Georg Joerg Leiterer

Thomas Georg Joerg Leiterer

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

Fellow German, ASAT

แสดง

Mr.

Mr.

Trevor Kieh Tsung Ty

Trevor Kieh Tsung Ty

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FCAS, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Wei Hua Su

Wei Hua Su

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Falcon Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FCIA, MAAA

แสดง

Ms.

Ms.

Wei Yin Lim (Elaine)

Wei Yin Lim (Elaine)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIAA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Wong Jin Sen

Wong Jin Sen

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

Mr.

Mr.

Yeong Song Bor

Yeong Song Bor

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

กมลทิพย์ เก้าเอี้ยน

Kamontip Kawian

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

กมลพันธ์ วีระแกล้ว

Kamolphan Weeraklaew

LMG Insurance Public Company Limited

LMG Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

กฤตเมธ เล็งรักษา

Krittamed Lengrugsa

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

กวิน อัศวเสรี

Gawin Asavaseree

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

กสิน สุตันติวรคุณ

Kasin Sutuntivorakoon

บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Mercer (Thailand) Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

กอบกัญจน์ คงศุภลักษณ์

Kobgun Kongsuppalux

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

กันยารัตน์ รอดประเสริฐ

Kanyarat Rodpeaserd

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

กานต์ เอื้อมบุญสุข

Karn Aumeboonsuke

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ขวัญหทัย โพธิพันธุ์

Khwanhathai Potipan

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

ผศ.

Asst Prof.

คนึงนิจ เสรีวงษ์

Kanungnit Sereewong

กิตติมศักดิ์

แสดง

รศ.

Asso Prof.

จลีพร โกลากุล

Chaleeporn Kolakul

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นาย

Mr.

จักรพงศ์ แสงแก้ว

Jakkrapong Sangkeaw

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

จักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย

Jakkapan Luangnarumitchai

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

จันทิมา ปัญญาธรากร

Chantima Panyatharakorn

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

จารุเชฎฐ โขมพัตร

Charuchet Khomepatr

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

จิตราภา หิมะทองคำ

Jitrapa Himathongkam

กิตติมศักดิ์

ASA, ASAT

แสดง

Mr.

Mr.

ฉี หลิง หยาง

Hsi-Ling Yang

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

ผศ.

Asst. Professor

ชญณา ศิริภิรมย์

Chayanna Siripirom

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนนาถ ปัญญางาม

Chonnart Panyangam

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนิกานต์ ตั้งวัฒนะกิตติ

Chanikarn Tungwattanakitti

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนิกานต์ อุ่นทอง

Chanikan Ounkong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ชนิดา เลิศเสถียรชัย

Chanida Lertsatienchai

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thaire Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ชยุต อุ่นวรรณธรรม

Chayuth Unwannatam

Milliman Limited

Milliman Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ชวนภ อิ่มแสงจันทร์

Chawanop Imsaengchan

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

Southeast Life Insurance Public Bompany Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ชวิณ จงนรังสิน

Chawin Chongnarangsin

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ชัชชานนท์ จุลภาค

Chatchanon Chulapak

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thaire Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ชำเลือง ชาติสุวรรณ

Chumluang Chatsuwan

กิตติมศักดิ์

แสดง

นางสาว

Ms

ชิษณุชา มาบวรดิษฐ์

Chitsanucha Mabundit

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ช่อกาญจน์ มากโฉม

Chorkarn Markchom

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ฐิติพงศ์ กอนุประพันธ์

Thitipong Kornubrabhan

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ณคมทัน ตั้งศักดิ์ยืน

Nakhomtan Tangsakyuen

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ณชพล จรามรบูรพงศ์

Nachapol Charamornburapong

บริบัท ซีเอ็มจี คอนซัลติ้ง จำกัด

CMG Consulting Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณปภา กุศลนำสนอง

Napapha Kusolnumsanong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัชกานต์ วันดี

Natchakarn Wandee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัชชา เขียวฤทธิ์

Natcha Khiaorit

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัชชารีย์ พูลเกษ

Natsharee Pulkes

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

ผศ.ดร.

Asst Prof. Dr.

ณัฐกรณ์ ผิวชื่น

Nattakorn Phewchean

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐณิชา ธนาไพศาล

Nutnicha Thanapaisal

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐธิดา รัชตะสมบูรณ์

Natthida Rushtasomboon

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐนิช จริยวราพงศ์

Natthanit Jariyavarapong

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐนี แซ่ลี้

Natthanee Saelee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ณัฐพล วงศ์รัตนวิจิตร

Nattapon Wongrattanawichit

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ณัฐเนตร พงศ์พิพัฒไพบูลย์

Nuttanate Pongpipatpaiboon

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ทรงพล ปรีดาวุฒิ

Songpon Predawut

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์

Thaveewong Chotemaneenophan

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน

Tommy Pichet Jiaramaneetaweesin

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Dist), B.Eng (Hons)

แสดง

นางสาว

Ms.

ทัศนีย์ ธรรมพิพิธ

Thatsanee Dharmpipit

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ทัศพร เลิศรัตนานนท์

Tassaporn Lertratananont

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนกฤต อิงครัตน์

Thanakrit Inkaratana

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ธนพร ไขรัศมี

Thanaporn Khairusamee

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนพล ชุตาภา

Tanapol Chutapha

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธนภณ ควรพูลผล

Thanaphon Khuanpoolphol

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thaire Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย

Thanita Anusonadisai

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Office of Insurance Commission

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ธฤต วุฒิศิริศาสตร์

Tarit Wutthisirisart

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม

Thanyanop Lausuksringam

บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด

Blueventure Actuarial Co., Ltd.

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ธัญนุช วรพันธุ์

Thanyanuch Vorapan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ธัญลักษณ์ ศรีงาม

Thunyaluk Sringam

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

รศ.

Asso Prof

ธีระพล เมฆอธิคม

Theerapol Mekathikom

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ธีร์ ยงวณิชย์

Thee Yongvanich

บริษัท วีท็อปส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

VTOPS CONSULTING CO., LTD.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

นติกร ชุตินธรารักษ์

Natigorn Chutintararuk

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

Thai Reinsurance Public Company Limited

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

นพวิชญ์ เกื้อกูลเกียรติ

Noppawit Kuakulkiat

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

นภนต์ คุ้มวงศ์ดี

Naphon Khumwongdi

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

นรวิชญ์ นิรุตติศาสน์

Norrawit Niruttisard

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นวรัตน์ ธนโชคสว่าง

Nawarat Thanachoksawang

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นอร วีระแกล้ว

Na-on Weeraklaew

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

นัฐพล แสนอิสระ

Natthaphol San-Issara

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นันทิยา เต็งพานิชกุล

Nuntiya Thengpanitchkul

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นิชนิภา พงศ์เสน่ห์วิทยา

Nitnipha Phongsanaewittaya

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นิตยา พิริยะธรรมวงศ์

Nittaya Piriyathamwong

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

นิติพงษ์ ปรัชญานิมิต

Nitipong Pruchyanimit

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

นิติมา เพชรชนะ

Nitima Petchana

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นิภาวรรณ เหลืองวิภาต

Niphawan Luangvipat

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

นิรวัลย์ ทัศคร

Nirawan Taskorn

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

บุณยวัฒน์ โภคาพันธ์

Boonyawat Phokaphan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

ดร.

Dr.

บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ

Busayamas Pimpunchat

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปรพล ลิขิตพรสวรรค์

Porapol Likitpronswan

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ประชา บุญยั่งยืน

Pracha Bunyangyuen

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ประพรพงษ์ มูลเสถียร

Prapornpong Munsatian

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ประภาส สิทธิกุล

Prapas Sittikul

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร

Pramote Sakkumjorn

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ปวันรัตน์ สัณหจริยา

Pawanrat Sanhajariya

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ปวิชชัช ปิติภาพงศ์

Pawitchat Pitibhabhong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ปาณัท สุทธินนท์

Panut Suttinont

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms

ปาริฉัตต์ โชติอุดมพันธ์

Parichart Chote-udomphan

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ปาริฉัตร สุภรณ์ไพบูลย์

Parichat Supornpaiboon

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

ดร.

Dr.

ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

Piyawadee Khovidhunkit

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

Thai Reinsurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปิยะ แสงทับทิม

Piya Sangtubtim

บริษัท ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Team Excellence Consulting Co., Ltd.

สามัญ

แสดง

ดร.

Dr.

ปุณฑวิกา นาคา

Poontavika Naka

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn Business School

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ปุณณวิช องค์ธนะสุข

Punnawich Ongthanasuk

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ปุณยวีร์ นภาลัย

Punyavee Napalai

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

พงษ์ฐกร ติณวรานนท์

Pongtakorn Tinvaranon

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

ผศ.ดร.

Asst Prof. Dr.

พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

Pongpitch Petchsakulwong

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Prince of Songkhla University Trang Campus

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พนิตนันท์ ชีวาสัจจากุล

Panitnun Cheewasatjasakul

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Mrs.

พรธิรักษ์ อินทโชติ

Porntirak Inthachot

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พรรณี บุณยเกียรติ

Pannee Boonyakiate

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms

พราว มณีรัตน์

Praw Maneerat

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Ms.

พรเพ็ญ ครามทรรศนีย์

Pornpen Kramtasanee

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พรเพ็ญ ศรีบุญธิชัย

Pornphen Sribuntichai

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

พสิษฐ์ เลิศวุฒิศาสตร์

Phasit Lertwuttisart

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

พัฒนะ ลิขิตสัจจากุล

Pattana Likitsajjakun

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พาขวัญ พันธุ์สมิง

Pakwan Puntsming

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

พิชญา ยาวิไชย

Pichaya Yavichai

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พิชญานิษฐ์ กิตติเชาวนันท์

Pitchayanis Kittichaovanun

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

พิทวัส วิเชียรวัฒนชัย

Pithawat Wichienwattanachai

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พิมพ์จันทร์ ทาเอี้ยะ

Pimjan Ta-ia

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

พิมสิริยา ธานินพงศ์

Pimsiriya Taninpong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

พิศุทธ อ่อนเจริญ

Pisut Oncharoen

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

ดร.

Dr.

พีรภัทร ฝอยทอง

Peerapat Foithong

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

พุฒิพัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

Puttipat Supornpaibul

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ภัททิมา ผลมะตูม

Pattima Ponmatoom

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภัทรี ก้อนทอง

Pataree Gontong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภานุพรรณ ปลื้มโชค

Panupun Pluemchok

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ภาษา สุคนิชย์

Pasa Sukanich

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

ภาสวร วัฒนะรัตน์

Pasawon Wattanarat

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ภิยโย โทนุสิทธิ์

Phiyayo Thonusit

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ภีม สิมะเสถียร

Peem Simasathien

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thaire Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ภูวนัตถ์ ค้าคล่อง

Phuwanut Kaklong

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

ภูวิศ ชฎาศิลป์

Phuwis Chadasin

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

มรรณฑกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Mantakorn Seneewong Na Ayuttaya

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

มาลินี เลี่ยวไพรัตน์

Malinee Leopairat

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด

Bangkok Union Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช

Yuwadee Chalermsripinyorach

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

รชาดา อนิวรรตน์

Rhachadar Aniwat

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Indara Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

รสพร อัตตวิริยะนุภาพ

Rosaporn Attawiriyanupap

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

รักษา วิมลสุทธิกุล

Raksa Wimonsutthikul

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จำกัด

Actuarial Business Solutions Co., Ltd.

เฟลโล

FCAS, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

รัสรินทร์ ทวีวัชร์ธนนท์

Rassarin Thaweewatthanon

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วรรณพร ปิ่นสำอางค์

Wannaporn Pinsumang

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วรวรรณ ณ ระนอง

Vorawan Na Ranong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

วรสิทธิ์ ฐิติธนการ

Worasit Thititanakarn

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

วรัชญ์ ปรีชาวิทยากุล

Warat Prechawittayakul

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

วศิน ประเวศโชตินันท์

Wasin Praveschotinun

บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด

Blueventure Actuarial Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

วฬาภรณ์ ด้วงปั้น

Waraporn Doungpun

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วันวิสา มีทองมูล

Wanwisa Meethongmool

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

ผศ.

Asso Prof

วัลภา ประกอบผล

Vallapha Phakobphol

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

กิตติมศักดิ์

แสดง

นางสาว

Ms.

วัสสพร โคกทับทิม

Watsaporn Koktabtim

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วารินทร์ โนนทัน

Warin Nonthan

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

วิชญ บุรินทราธิกุล

Vidya Burintrathikul

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วิมลวรรณ คงทรัพย์

Vimonvan Kongsap

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

วิริยา นิ่มนวล

Wiriya Nimnuan

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

วิไลพร สุวรรณมาลัย

Wilaiporn Suwanmalai

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

วีระยุทธ วระคันทักษ์

Weerayuth Worracuntak

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศศิธร ฐิติผกายแก้ว

Sasitorn Thitipakaikaew

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

MS.

ศิราภรณ์ พานิชกุล

Siraporn Panichkul

บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

ศิริอำไพ ธรรมวิถี

Siriumpai Thumvitee

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

ศึกษา กีรติภารัตน์

Suksa Keeratibharat

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ศุภานน บันไดเพชร

Suphanon Bandaipetch

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สมพร ลลิตวงศา

Somporn Lalitvongsa

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

SCB Life Assurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สมหมาย เลิศสิทธิพันธ์

Sommai Lertsittipan

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สรรค ศรีสลวยกุล

Sann Srisalouykul

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

สรวิศ นุชธิสาร

Sorawit Nuchtisarn

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สรีภรณ์ รอดเจริญ

Sareeporn Rodcharoen

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สวัสดิ์ นฤวรวงศ์

Sawat Naruvorawong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สหเทพ ทบวัน

Sahatep Tobwan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สหโชค ศรีวงศ์เสน

Sahachoke Srivongsaen

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สานุพัฐ มหามิตร

Sanupat Mahamitra

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สุกัญญา เส็จกิจ

Sukanya Setkit

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สุทธิ รจิตรังสรรค์

Sutti Rajitrangson

กิตติมศักดิ์

แสดง

นาย

Mr.

สุทธิวัชร์ สินธุประเสริฐ

Suthiwat Sinthuprasert

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

สุทีม ภัทรมาลัย

Suteam Pattaramalai

บริษัท ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Team Excellence Consulting Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สุนทรี ศิริจำปา

Soontaree Sirichampa

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

สุพรรษา เลาหลิดานนท์

Supansa Laohalidanon

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

สุภัทร แก้วสุกใส

Supat Kaewsuksai

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FIAA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

สุมิตรา วรกุลเฉลิม

Sumitra Vorakulchalerm

กิตติมศักดิ์

แสดง

นาย

Mr.

สุวพันธ์ แสงประกาย

Suwaphand Sangprakai

บริษัท ทีมเอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Team Excellence Consulting Co., Ltd.

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

รศ.ดร.

Asso Prof. Dr.

สุวาณี สุรเสียงสังข์

Suwanee Surasiengsunk

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

กิตติมศักดิ์

แสดง

นางสาว

Ms.

อมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

Amornthip Chansrichawla

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Mittare Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อมรรัตน์ เลิศอุไรวงศ์

Amornrat Lerturaivong

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Generali Life Assurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อรณิฐา อ่อนนุช

Onnitha Onnuch

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Thanachart Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อรรถภาส เชื้อสังข์พันธุ์

Arthapas Cheuasangpun

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Safety Insurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อัจจิมา เจนาคม

Ajjima Jenakom

บริษัท เอออน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Aon Solutions (Thailand) Limited (Head Office)

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อัฐพร หวังพรไพบูลย์

Attaporn Wungpornpaiboon

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อาภาภรณ์ มลิวัลย์

Apaporn Maliwan

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

อินเมธาวี โชควิทยารัตน์

Inmethawee Chokwitayarat

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

อิศรา ชูวิศิษฐ์

Issra Choovisit

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

อุบลวรรณ จิตร์แก้ว

Aubonwan Jitkaew

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

เฉลิมพร เหลืองทิมากุล

Chalermporn Luangtimakul

บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Rabbit Life Insurance Public Co., Ltd.

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

เฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์

Chalermkiat charamornburapong

บริบัท ซีเอ็มจี คอนซัลติ้ง จำกัด

CMG Consulting Company Limited

สามัญ

แสดง

นาย

Mr.

เชิดศักดิ์ สุขะจินตนากาญจน์

Chirdsak Sukajintanakarn

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เนตรนภา ธีรกุลกิตติพงศ์

Natenapa Teerakulkittipong

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เปมนีย์ พิริยะปัญญาพร

Paymanee Piriyapanyaporn

บริษัท เอไอเอ จำกัด

AIA Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เพียงฟ้า หลิกาพันธ์

Phiangfar Leekhaphan

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโล

FIA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

เมฑะกา เหล่าขวัญสถิตย์

Maythaca Laokwansatit

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง

นาย

Mr.

เมธัส อัครวิเนค

Matas Akarawinake

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

เมธินี เลาหโกศล

Mathinee Laohakosol

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นาง

Mrs.

เรโช ลี บี คิม

Rachel Lee Bee Kim

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นางสาว

Ms.

เศรณี สุทธิพงศ์เกียรติ์

Seranee Suttipongkeat

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

MSIG Insurance (Thailand) Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เสาวนิตย์ แซ่อึ่ง

Saowanit Sae-ung

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เสาวรัตน์ หมากสุก

Saowarat Maksuk

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

The Viriyah Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

เอเวอลีน ยู

Evelyn Yu

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Thai Life Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

แทนกมล กตัญชลีกร

Thankamol Katanchaleekorn

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

โยคิน โยคี

Yokin Yokee

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

FWD Life Insurance Public Company Limited

เฟลโล

FSA, FSAT

แสดง

นางสาว

Ms.

โสภิตา แซ่ตัน

Sopita Saetan

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited

แอสโซซิเอท

ASA, ASAT

แสดง

นาย

Mr.

โสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ

Sorat Vonganankit

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Bangkok Insurance Public Company Limited

สามัญ

แสดง

นางสาว

Ms.

ไพศรี ชุติวิริยะการย์

Paisri Chutiviriyakarn

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Southeast Life Insurance Public Company Limited

เฟลโลกิตติมศักดิ์

ASA, FSAT

แสดง