ติดต่อเรา

 

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 เลขที่ 36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

oraphan.panit@soat.or.th
+66 (0) 8 0559 4555