ข่าวและกิจกรรมสมาคม

แจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย