กระดานข่าว

JRS 2021 Vietnam Local Programme


The local regulator has approved the Vietnam JRS for overseas participation.   Your JRS participants can now register to attend the JRS Vietnam Local Programme scheduled on 8 Sept on a complimentary and first-come-first-served basis.  Each actuarial society will be granted 100 complimentary seats.

Please find below information about the registration link and agenda for Vietnam JRS 2021's local session.   You can share the registration and agenda links with your JRS participants.

1. Registration for Vietnam JRS 2021

Please find the link for registration below:
Registration
       

Alternatively, your members can scan the attached QR code for registration.

2. Agenda for local Session:
- Morning session hosted by VIDI and IAV via Zoom on 08 September 2021 (agenda link: https://www.actuaries.org.hk/storage/download/JRS%202021/JRS-Vietnam.pdf):

Vietnam Time

Topic

08.45: 9:00

Registration

9:00 : 9:15

Opening Remarks
Insurance Supervisory Authority of Vietnam, MOF

9:15 - 10:00

Introduction to the orientation of mechanism and policies to transform insurance management and supervision model in Vietnam
(Giới thiệu định hướng cơ chế, chính sách chuyển đổi mô hình quản lý, giám sát bảo hiểm tại Việt Nam)

Insurance Supervisory Authority of Vietnam, MOF

10:05 - 10:35

“Rise of Bancassurance in the Land of Opportunity”
Matthew Mohr, Chief Strategy Officer & Chief Risk Officer, Sun Life Vietnam

10:40-11:25

“Challenges in the Bancassurance Business of the Vietnam Market
Ernst & Young Vietnam

 

The Zoom link will be sent to registrants by VIDI/IAV prior to the event.