กระดานข่าว

นายกสมาคมฯ คนใหม่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเทศญี่ปุ่น (IAJ)